รางวัล Winner of Favorite CONTRACTOR Member Award 2024 จากสมาคมแสดงสินค้าไทย
ซึ่งจัดขึ้นในงาน AGM 2024 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา รางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนถึงความทุ่มเทเพื่อบริการแบบมืออาชีพ การให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และย่อมจะเป็นแรงผลักดันให้เรารักษามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไป
รางวัล Winner of LOYAL EMPLOYEE AWARD Member Award 2024 จากสมาคมการแสดงสินค้าไทย
ซึ่งจัดในงาน AGM 2024 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา มอบให้คุณ ปวันรัศมิ์ คุ้มมณี ผู้ที่ทุ่มเทกำลังกายใจให้องค์กรตลอด 29 ปีที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของ บริษัท d-63 จำกัด ตลอดมา