กิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเวนท์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse GHGs) จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้พลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไม้ทำลายป่า หรือแม้กระทั่งการจัดงานอีเวนท์ที่ต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งส่วนของ การจัดงานและการพักแรม การเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน การใช้พลังงานในการปรุงอาหาร สิ่งที่เหลือทิ้ง จากการจัดงาน ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิต และนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

การจัดงานอีเวนท์ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาโลกร้อนได้ ด้วยการทำกิจกรรมชดเชย คาร์บอน โดยส่งเสริมให้มีการจัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย มาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจการต่าง ๆ ของการจัดงานเพื่อทำให้ก๊าซ เรือนกระจกสุทธิลดลง เรียกว่า Carbon offset หรือ ทำให้ก๊าซเรือนกระจกลดลงเท่ากับศูนย์ เรียกว่า "Carbon Neutral"

การทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนจากการจัดงานอีเวนท์ ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาครวมลดลง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างศักยภาพใน การแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการจัด อีเวนท์แบบ Carbon Neutral Event ซึ่งกำลังเป็นกระแสหลักในปัจจุบัน

ทั้งนี้ หากในอนาคตผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ หรือภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมใจกันหาคาร์บอนเครดิตจาก โครงการกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ก็จะเป็น แรงจูงใจที่สำคัญที่ทำให้ผู้พัฒนาโครงการ หรือกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นด้วย อันจะทำให้ประเทศไทยสามรถลดก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้นเช่นกัน

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงาน KBank : Money 20/20 Asia ที่จัดขึ้นในวันที่ 23-25 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลงเท่ากับศูนย์ "Carbon Neutral" โดย d-63 ได้จัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการ พีเอสทีซี โซล่าร์ ฟาร์ม 10 เมกะวัตต์ จำนวน 19 ตัน
d-63 ได้จัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการผลิตพลังงานชีวมวลมิตรผล (ด่านช้าง) ปริมาณ 19 ตัน มาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากการจัดบูธสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 (Money Expo Bangkok 2024) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2567 ณ ชาเลนเจอร์ 2 -3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิในภาครวม "ลดลง" หรือ "เท่ากับศูนย์" (Carbon Neutral)
d-63 ได้จัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการผลิตพลังงานชีวมวลมิตรผล (ด่านช้าง) ปริมาณ 15 ตัน มาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากการจัดงาน 28 ปี สหโคเจน ก้าวหน้าสู่ "ราชพัฒนา" อย่างยั่งยืน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ เพื่อเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิในภาครวม "ลดลง" หรือ "เท่ากับศูนย์" (Carbon Neutral)